Zakelijk verblijf FAQ

Disclaimer

Algemeen

Villapark Eureka (Kamer van Koophandel 06068233), hierna te noemen Villapark Eureka, verleent u hierbij toegang tot de website van Villapark Eureka en nodigt u uit het aangebodene te huren. Villapark Eureka behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Villapark Eureka spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over inhoud op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Villapark Eureka.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Villapark Eureka. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Villapark Eureka, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Zoover
ANWB
NBAV
Recron
Twente. Landgoed van Nederland